ดีเบต รับ-ไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญ 2550 : วันที่ 3 สิงหาคม 2550 ตอนที่ 1/17

วิดีโอคลิป

* เกริ่นนำ ดำเนินรายการโดย สมชัย ศรีสุทธิยากร, จอมขวัญ หลาวเพ็ชร์

วิดีโอทั้งหมด ดูได้ในหัวข้อ ดีเบต รับ-ไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญ 2550

* http://www.pnet.in.th
* http://www.prachatai.com
* http://www.peoplechannel.org
* http://www.nationchannel.com

Download:

Google video