เสวนา "ความยากจน แรงงาน และสวัสดิการ: โจทย์สำหรับรัฐและชุมชน" ตอนที่ 2/12

  • Notice: Undefined index: no_flash in SWFObjectConfig->init() (line 64 of /home/admin/web/chupitchtv.com/public_html/sites/default/modules/jwplayermodule/framework/SWFObjectConfig.php).
  • Notice: Undefined index: width in SWFObjectConfig->init() (line 74 of /home/admin/web/chupitchtv.com/public_html/sites/default/modules/jwplayermodule/framework/SWFObjectConfig.php).
  • Notice: Undefined index: height in SWFObjectConfig->init() (line 75 of /home/admin/web/chupitchtv.com/public_html/sites/default/modules/jwplayermodule/framework/SWFObjectConfig.php).

แรงงานและสวัสดิการแรงงาน: สภาพปัญหา สถานะความรู้ และทางออก

* ผศ.ดร.วัชรียา โตสงวน คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. "แรงงานนอกระบบ"
* ข่าวประกอบ: วัชรียา โตสงวน: คนส่วนใหญ่ไร้สวัสดิการ! ไม่ใช่เรื่องต้อง 'ช่วยเหลือ' แต่คือความบกพร่องที่ต้อง 'แก้ไข'

วิดีโอรายการทั้งหมด บันทึกงานเสวนา ความยากจน แรงงาน และสวัสดิการ

Download: