เสวนา "ความยากจน แรงงาน และสวัสดิการ: โจทย์สำหรับรัฐและชุมชน" ตอนที่ 3/12

  • Notice: Undefined index: no_flash in SWFObjectConfig->init() (line 64 of /home/admin/web/chupitchtv.com/public_html/sites/default/modules/jwplayermodule/framework/SWFObjectConfig.php).
  • Notice: Undefined index: width in SWFObjectConfig->init() (line 74 of /home/admin/web/chupitchtv.com/public_html/sites/default/modules/jwplayermodule/framework/SWFObjectConfig.php).
  • Notice: Undefined index: height in SWFObjectConfig->init() (line 75 of /home/admin/web/chupitchtv.com/public_html/sites/default/modules/jwplayermodule/framework/SWFObjectConfig.php).

แรงงานและสวัสดิการแรงงาน: สภาพปัญหา สถานะความรู้ และทางออก

* รศ.ดร.นฤมล นิราทร คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. "คนจนในชุมชนเมือง"
* ข่าวประกอบ: นฤมล นิราทร : แล้ว 'คนจน' ก็จะ 'จน' ต่อไป ?

วิดีโอรายการทั้งหมด บันทึกงานเสวนา ความยากจน แรงงาน และสวัสดิการ

Download: