เสวนา "ความยากจน แรงงาน และสวัสดิการ: โจทย์สำหรับรัฐและชุมชน" ตอนที่ 5/12

  • Notice: Undefined index: no_flash in SWFObjectConfig->init() (line 64 of /home/admin/web/chupitchtv.com/public_html/sites/default/modules/jwplayermodule/framework/SWFObjectConfig.php).
  • Notice: Undefined index: width in SWFObjectConfig->init() (line 74 of /home/admin/web/chupitchtv.com/public_html/sites/default/modules/jwplayermodule/framework/SWFObjectConfig.php).
  • Notice: Undefined index: height in SWFObjectConfig->init() (line 75 of /home/admin/web/chupitchtv.com/public_html/sites/default/modules/jwplayermodule/framework/SWFObjectConfig.php).

แรงงานและสวัสดิการแรงงาน: สภาพปัญหา สถานะความรู้ และทางออก

* ดร.กิริยา กุลกลการ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. "แรงงานต่างด้าว"
* ข่าวประกอบ: กิริยา กุลกลการ : ทำไมไม่กระจายอำนาจ ให้ท้องถิ่นดูแล 'แรงงานข้ามชาติ'

วิดีโอรายการทั้งหมด บันทึกงานเสวนา ความยากจน แรงงาน และสวัสดิการ

Download: