เสวนา "ความยากจน แรงงาน และสวัสดิการ: โจทย์สำหรับรัฐและชุมชน" ตอนที่ 10/12

  • Notice: Undefined index: no_flash in SWFObjectConfig->init() (line 64 of /home/admin/web/chupitchtv.com/public_html/sites/default/modules/jwplayermodule/framework/SWFObjectConfig.php).
  • Notice: Undefined index: width in SWFObjectConfig->init() (line 74 of /home/admin/web/chupitchtv.com/public_html/sites/default/modules/jwplayermodule/framework/SWFObjectConfig.php).
  • Notice: Undefined index: height in SWFObjectConfig->init() (line 75 of /home/admin/web/chupitchtv.com/public_html/sites/default/modules/jwplayermodule/framework/SWFObjectConfig.php).

"สวัสดิการเพื่อแก้ปัญหาความยากจน: สภาพปัญหา สถานะความรู้ และทางออก"

* ศ.ดร.ปราณี ทินกร คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. "มาตรการทางการคลัง เพื่อคนยากจนและด้อยโอกาส"
* ข่าวประกอบ: ปราณี ทินกร : ดู 'ความจริงใจ' ของรัฐบาลได้จากงบประมาณที่ใช้ในการแก้ปัญหาของ 'ประชาชน'

วิดีโอรายการทั้งหมด บันทึกงานเสวนา ความยากจน แรงงาน และสวัสดิการ

Download: