บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา Chupitchtv #2 : TPBS

ความเป็นสาธารณะของ "TPBS - ทีวีสาธารณะ" ทีวีของประชาชน ?

Download:

Google video