บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา Chupitchtv #7 : เดินหน้าสู่รัฐประหาร ?

บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา: เดินหน้าสู่รัฐประหาร ?

- จรัญ ภักดีธนากุล ปลัดกระทรวงยุติธรรม ชี้รัฐบาล "อย่าแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม"
- นายกสมัครโต้กลับ "เตือนไม่ให้แทรกแซงสถาบันตุลาการ ช้าไป 16 เดือนหรือเปล่า?"
- "พันธมิตรฯ" กระเพื่อมการเมือง จับตาแผนรัฐประหารตัวเองล้างคำสั่ง คมช.
- พันธมิตรฯ ออก "คำเตือนก่อนเกิดกลียุค" ต้าน "ระบอบทักษิณ" คืนชีพ
- เสวนา "จาก รสช.สู่ คมช.: จะป้องกันการรัฐประหารได้อย่างไร" (สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ)
- เกษียร เตชะพีระ : "ความอิจฉาเป็นบ่อเกิดแห่งความเสมอภาค" (10/2/2549)

Download:

Google video