บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา Chupitchtv #15 : สิทธิมนุษยชน กับความเห็นที่แตกต่าง

  • Notice: Undefined index: no_flash in SWFObjectConfig->init() (line 64 of /home/admin/web/chupitchtv.com/public_html/sites/default/modules/jwplayermodule/framework/SWFObjectConfig.php).
  • Notice: Undefined index: width in SWFObjectConfig->init() (line 74 of /home/admin/web/chupitchtv.com/public_html/sites/default/modules/jwplayermodule/framework/SWFObjectConfig.php).
  • Notice: Undefined index: height in SWFObjectConfig->init() (line 75 of /home/admin/web/chupitchtv.com/public_html/sites/default/modules/jwplayermodule/framework/SWFObjectConfig.php).

* เทปบันทึกงานเสวนา "สิทธิมนุษยชน กับความเห็นที่แตกต่าง" วันที่ 2 พฤษภาคม 2551 จัดโดยสถาบันสันติประชาธรรม ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ โดย ประวิตร โรจนพฤกษ์
* อ่านรายละเอียดภายในงานทั้งหมดได้ที่ เสวนาวิชาการ : "สิทธิมนุษยชน กับความคิดเห็นที่แตกต่าง"

Download: