บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา Chupitchtv #20 : ปรากฎการณ์จักรภพ เพ็ญแข

  • Notice: Undefined index: no_flash in SWFObjectConfig->init() (line 64 of /home/admin/web/chupitchtv.com/public_html/sites/default/modules/jwplayermodule/framework/SWFObjectConfig.php).
  • Notice: Undefined index: width in SWFObjectConfig->init() (line 74 of /home/admin/web/chupitchtv.com/public_html/sites/default/modules/jwplayermodule/framework/SWFObjectConfig.php).
  • Notice: Undefined index: height in SWFObjectConfig->init() (line 75 of /home/admin/web/chupitchtv.com/public_html/sites/default/modules/jwplayermodule/framework/SWFObjectConfig.php).

บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา: ปรากฎการณ์จักรภพ เพ็ญแข

ปรากฎการณ์จักรภพ เพ็ญแข : ภาพสะท้องการเมืองไทย
9 มิ.ย. 2551 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย:

* ชัยธวัช ตุลาฑล : สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน

วิทยากร:

* พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
* ประวิตร โรจนพฤกษ์ : สื่อมวลชน
* ส. ศิวรักษ์ : ปัญญาชนสยาม

Download:

download MP4download MP3download 3GPGoogle video