บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา Chupitchtv #26 : ไปให้พ้นจากเศรษฐศาสตร์สองขั้ว

  • Notice: Undefined index: no_flash in SWFObjectConfig->init() (line 64 of /home/admin/web/chupitchtv.com/public_html/sites/default/modules/jwplayermodule/framework/SWFObjectConfig.php).
  • Notice: Undefined index: width in SWFObjectConfig->init() (line 74 of /home/admin/web/chupitchtv.com/public_html/sites/default/modules/jwplayermodule/framework/SWFObjectConfig.php).
  • Notice: Undefined index: height in SWFObjectConfig->init() (line 75 of /home/admin/web/chupitchtv.com/public_html/sites/default/modules/jwplayermodule/framework/SWFObjectConfig.php).

บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา (ชู-พิด คิดตามวัน) : ไปให้พ้นจากเศรษฐศาสตร์สองขั้ว

* พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ: สฤณี อาชวานันทกุล (หรือชาวเนตจะรู้จักในชื่อ คนชายขอบ)
* ปัจจุบันเป็นบรรณาธิการ โอเพ่นออนไลน์ (onopen.com)

Download:

download MP4download WMVdownload MP3download 3GPGoogle video