บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา Chupitchtv #28 : ถกเขมร (ชาตินิยมของกัมพูชา)

  • Notice: Undefined index: no_flash in SWFObjectConfig->init() (line 64 of /home/admin/web/chupitchtv.com/public_html/sites/default/modules/jwplayermodule/framework/SWFObjectConfig.php).
  • Notice: Undefined index: width in SWFObjectConfig->init() (line 74 of /home/admin/web/chupitchtv.com/public_html/sites/default/modules/jwplayermodule/framework/SWFObjectConfig.php).
  • Notice: Undefined index: height in SWFObjectConfig->init() (line 75 of /home/admin/web/chupitchtv.com/public_html/sites/default/modules/jwplayermodule/framework/SWFObjectConfig.php).

บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา: ถกเขมร (ชาตินิยมของกัมพูชา)

* แขกรับเชิญพิเศษ ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ์
* ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

* ทัศนะ ธำรงศักดิ์-พวงทอง ว่าด้วยสถานการณ์การเมืองในกัมพูชา (27/7/2551)
* พวงทอง ภวัครพันธุ์: ข้อเสนอการทูตเชิงรุกกรณีปราสาทพระวิหาร (26/7/2551)
* พวงทอง ภวัครพันธุ์: "ปฏิบัติการสงคราม" ของการรณรงค์ปัญหายาเสพติดในประเทศไทย (21/11/2550)

Download:

download MP4download WMVdownload MP3download 3GPGoogle video