บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา Chupitchtv #40 : รัฐธรรมนูญในฐานะสิ่งมีชีวิต

  • Notice: Undefined index: no_flash in SWFObjectConfig->init() (line 64 of /home/admin/web/chupitchtv.com/public_html/sites/default/modules/jwplayermodule/framework/SWFObjectConfig.php).
  • Notice: Undefined index: width in SWFObjectConfig->init() (line 74 of /home/admin/web/chupitchtv.com/public_html/sites/default/modules/jwplayermodule/framework/SWFObjectConfig.php).
  • Notice: Undefined index: height in SWFObjectConfig->init() (line 75 of /home/admin/web/chupitchtv.com/public_html/sites/default/modules/jwplayermodule/framework/SWFObjectConfig.php).

บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา: รัฐธรรมนูญในฐานะสิ่งมีชีวิต

* คุยกับ บัณฑิต จันทร์โรจนกิต (panditc.blogspot.com)
* อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รัฐธรรมนูญในฐานะสิ่งมีชีวิต

ขอขอบคุณ

* น้องเปี๊ยก และ มิน แห่งมหาวิทยาลัยวิสคอนซิ่น-แมดิสัน ผู้ช่วยถ่ายทำ
* น้องเปี๊ยกเป้นผู้กดสวิชอัด น้องมิน ช่วยบังลม
* และอาจารย์บัณฑิตที่ช่วยเลือกมุมกล้อง

Download:

download MP4download MP3download 3GPGoogle video