บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา Chupitchtv #42 : ธเนศวร์ เจริญเมือง : มาจากล้านนา

  • Notice: Undefined index: no_flash in SWFObjectConfig->init() (line 64 of /home/admin/web/chupitchtv.com/public_html/sites/default/modules/jwplayermodule/framework/SWFObjectConfig.php).
  • Notice: Undefined index: width in SWFObjectConfig->init() (line 74 of /home/admin/web/chupitchtv.com/public_html/sites/default/modules/jwplayermodule/framework/SWFObjectConfig.php).
  • Notice: Undefined index: height in SWFObjectConfig->init() (line 75 of /home/admin/web/chupitchtv.com/public_html/sites/default/modules/jwplayermodule/framework/SWFObjectConfig.php).

บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา: ธเนศวร์ เจริญเมือง : มาจากล้านนา
บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา
(ชู-พิด คิดตามวัน)

* http://www.prachatai.com/tv/
* http://www.chupitchtv.com

ธเนศวร์ เจริญเมือง : มาจากล้านนา

อ่านข่าวและบทความประกอบ:

* สัมภาษณ์ "ธเนศวร์ เจริญเมือง": มอง "การเลือกตั้ง" จากมุม "ท้องถิ่น"
* สัมภาษณ์ ธเนศวร์ เจริญเมือง: "สังคมไทยยอมรับกติกา แต่ถ้ารัฐบาลผสมอ่อนแอ อะไรก็เกิดขึ้นได้"
* ธเนศวร์ เจริญเมือง : ประชาธิปไตยแบบอารยะ (Civilized democracy)
* พลเมืองเหนือ : "ธเนศวร์ เจริญเมือง" วิพากษ์ เชียงใหม่... เมืองในหมอกควัน

ผลงานของ : รศ.ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง

* มาจากล้านนา
* ๑๐๐ ปี การปกครองท้องถิ่น
* คนเมือง
* รัฐศาสตร์ที่ยังมีลมหายใจ

Download:

download MP4download WMVdownload MP3download 3GPGoogle video