บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา Chupitchtv #49 : การขยายตัวมากขึ้น ของความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ของสังคมไทย

  • Notice: Undefined index: no_flash in SWFObjectConfig->init() (line 64 of /home/admin/web/chupitchtv.com/public_html/sites/default/modules/jwplayermodule/framework/SWFObjectConfig.php).
  • Notice: Undefined index: width in SWFObjectConfig->init() (line 74 of /home/admin/web/chupitchtv.com/public_html/sites/default/modules/jwplayermodule/framework/SWFObjectConfig.php).
  • Notice: Undefined index: height in SWFObjectConfig->init() (line 75 of /home/admin/web/chupitchtv.com/public_html/sites/default/modules/jwplayermodule/framework/SWFObjectConfig.php).

บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา: การขยายตัวมากขึ้น ของความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ของสังคมไทย

คุยกับ อ.ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์
นักวิชาการอาคันตุกะ แห่งศูนย์เศรษฐศาสตร์แรงงาน มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เมืองเบิกลี่ย์ และ
นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ออสเตรเลีย

Download:

download MP4download WMVdownload MP3download 3GPGoogle video