บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา Chupitchtv #28 : ถกเขมร (ชาตินิยมของกัมพูชา)

บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา: ถกเขมร (ชาตินิยมของกัมพูชา)

* แขกรับเชิญพิเศษ ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ์
* ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

ทัศนะ ธำรงศักดิ์-พวงทอง ว่าด้วยสถานการณ์การเมืองในกัมพูชา (27/7/2551)
พวงทอง ภวัครพันธุ์: ข้อเสนอการทูตเชิงรุกกรณีปราสาทพระวิหาร (26/7/2551)
พวงทอง ภวัครพันธุ์: “ปฏิบัติการสงคราม” ของการรณรงค์ปัญหายาเสพติดในประเทศไทย (21/11/2550)

Similar Posts