บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา Chupitchtv #83 : Anniversary 1 ปีคืนความสุข

บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา Chupitchtv #83 : Anniversary 1 ปีคืนความสุข

รายการ ‘บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา’ กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกค…