บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา Chupitchtv #75 : เรื่องของคนรักพ่อ

บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา Chupitchtv #75 : เรื่องของคนรักพ่อ

บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา ตอนพิเศษ ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข และพิช…