บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา Chupitchtv #15 : สิทธิมนุษยชน กับความเห็นที่แตกต่าง

บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา Chupitchtv #15 : สิทธิมนุษยชน กับความเห็นที่แตกต่าง

* เทปบันทึกงานเสวนา “สิทธิมนุษยชน กับความเห็นที่แ…