บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา Chupitchtv #1 : ครม.ขี้เหร่(เนะ)

  • ครม.ขี้เหร่(เนะ)
  • ที่มาคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน 36 คน มาจาก ส.ส.สัดส่วน 11 คน นอกนั้น 25 คน (69.44 %) ส.ส.เขต 11 คน, ส.ส.สอบตก 8 คน, ไม่ได้มาจากการเลือก ส.ส. 6 คน

Similar Posts