บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา Chupitchtv #17 : ย้อนรำลึก พฤษภาคม 2535 (ตอนที่ 2)

บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา (ชูพิดคิดตามวัน) ร่วมย้อนรำลึก เหตุการณ์ พฤษภาคม 2535 พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์, วรดุลย์ ตุลารักษ์, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ), สมชาย ปรีชาศิลปกุล, คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมสนทนาถึงเหตุการณ์ พฤษภาคม 2535 เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน

อ่านเพิ่ม :

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ 99 รายชื่อ ไม่เอาเปรม
รำลึก 15 ปี เหตุการณ์พฤษภาคม 2535 : prachatai.com
พฤษภาทมิฬ : th.wikipedia.org
เจตนารมณ์พฤษภาฯ 2535 (ยังเหลืออยู่?)

ด้วย ความยาว 1 ชั่วโมง ทีมงานได้ทำการแบ่งการดาวน์โหลดออกเป็น 2 ตอน แต่สำหรับการดูในเว็บจะเป็นการดูแบบรวดเดียว ใครดูไม่ทันสามารถ หยุดหรือย้อน กลับไปได้ตลอดเวลา

บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา: ย้อนรำลึก พฤษภาคม 2535 (ตอนที่ 1)

Similar Posts