บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา Chupitchtv #20 : ปรากฎการณ์จักรภพ เพ็ญแข

บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา: ปรากฎการณ์จักรภพ เพ็ญแข

ปรากฎการณ์จักรภพ เพ็ญแข : ภาพสะท้องการเมืองไทย
9 มิ.ย. 2551 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย:

* ชัยธวัช ตุลาฑล : สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน

วิทยากร:

* พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
* ประวิตร โรจนพฤกษ์ : สื่อมวลชน
* ส. ศิวรักษ์ : ปัญญาชนสยาม

Similar Posts