บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา Chupitchtv #7 : เดินหน้าสู่รัฐประหาร ?

 

บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา: เดินหน้าสู่รัฐประหาร ?

– จรัญ ภักดีธนากุล ปลัดกระทรวงยุติธรรม ชี้รัฐบาล “อย่าแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม”
– นายกสมัครโต้กลับ “เตือนไม่ให้แทรกแซงสถาบันตุลาการ ช้าไป 16 เดือนหรือเปล่า?”
– “พันธมิตรฯ” กระเพื่อมการเมือง จับตาแผนรัฐประหารตัวเองล้างคำสั่ง คมช.
– พันธมิตรฯ ออก “คำเตือนก่อนเกิดกลียุค” ต้าน “ระบอบทักษิณ” คืนชีพ
– เสวนา “จาก รสช.สู่ คมช.: จะป้องกันการรัฐประหารได้อย่างไร” (สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ)
– เกษียร เตชะพีระ : “ความอิจฉาเป็นบ่อเกิดแห่งความเสมอภาค” (10/2/2549)

Similar Posts