บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา Chupitchtv #25 : ไตรภาค ประสาทพระวิหารและตุลาการภิวัตน์

บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา: ไตรภาค ประสาทพระวิหารและตุลาการภิวัตน์

ไตรภาค ปราสาทพระวิหารและตุลาการภิวัตน์
แขกรับเชิญ: รศ.ดร.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช

Similar Posts