บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา Chupitchtv #26 : ไปให้พ้นจากเศรษฐศาสตร์สองขั้ว

บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา (ชู-พิด คิดตามวัน) : ไปให้พ้นจากเศรษฐศาสตร์สองขั้ว

* พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ: สฤณี อาชวานันทกุล (หรือชาวเนตจะรู้จักในชื่อ คนชายขอบ)
* ปัจจุบันเป็นบรรณาธิการ โอเพ่นออนไลน์ (onopen.com)

Similar Posts