บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา Chupitchtv #47 : “ปลื้ม” ไม่ “ปลื้ม”

บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา: “ปลื้ม” ไม่ “ปลื้ม”

คุยกับ ม.ล.ณัฏฐกรณ์ เทวกุล (ปลื้ม)
หนึ่งในผู้สมัคร ชิงตำแหน่ง ผู้ว่าฯ กทม.

Similar Posts