บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา Chupitchtv #46 : 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ หรือ วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา: 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ หรือ วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

แขกรับเชิญ: รศ.ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

Similar Posts