บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา Chupitchtv #74 : มุมมองเรื่องค่าแรง 300 บาท จาก “แม่ยก” ชื่อ จิตรา คชเดช

“ChuPitchTV” กลับมาแล้ว หลังจากห่างหายไปนาน

สื่อต่างๆ ได้นำเสนอมุมมองจากฟากธุรกิจและผู้ประกอบการพูดถึงค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท/วันมาพอสมควรแล้ว ลองมาฟังมุมมองจากฝั่งแรงงานกันบ้างว่า เขาคิดอย่างไรกับค่าแรงอัตราใหม่ จิตรา คชเดช ที่ปรึกษาสหภาพแรงงานไทรอัมพ์ จะมาพูดคุยจากมุมมองของลูกจ้าง

ความยาว 25.40 นาที

Similar Posts