บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา Chupitchtv #37 : คำถามเชยๆ “ขบวนการนักศึกษาตายแล้ว?”

บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา: คำถามเชยๆ “ขบวนการนักศึกษาตายแล้ว?”

* แขกรับเชิญพิเศษ: อาเต๊ฟ โซ๊ะโกะ, เลขาธิการ สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.)
* พร้อมด้วยพิธีกรรับเชิญ: ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์
* และผู้ดำเนินรายการคู่หู ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข และ พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ (ออนไลน์สดจากสหรัฐอเมริกา)

Similar Posts