บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา Chupitchtv #1 : ครม.ขี้เหร่(เนะ)

บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา Chupitchtv #1 : ครม.ขี้เหร่(เนะ)

ครม.ขี้เหร่(เนะ) ที่มาคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน 36 คน มาจา…