บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา Chupitchtv #74 : มุมมองเรื่องค่าแรง 300 บาท จาก “แม่ยก” ชื่อ จิตรา คชเดช

บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา Chupitchtv #74 : มุมมองเรื่องค่าแรง 300 บาท จาก “แม่ยก” ชื่อ จิตรา คชเดช

“ChuPitchTV” กลับมาแล้ว หลังจากห่างหายไปนาน สื่อต่างๆ ไ…