บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา Chupitchtv #71 : ก้าวต่อไปของ Try Arm

บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา Chupitchtv #71 : ก้าวต่อไปของ Try Arm

ก้าวต่อไปของ Try Armคุยกันใต้ถุนตึกกระทรวงแรงงานอีกสักค…

บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา Chupitchtv #68 : เสียงจากใต้ถุนกระทรวงแรงงานฯ

บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา Chupitchtv #68 : เสียงจากใต้ถุนกระทรวงแรงงานฯ

เสียงจากใต้ถุนกระทรวงแรงงานฯคุยกับ ธัญยธรณ์ คีรีถาวรพัฒ…