บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา Chupitchtv #68 : เสียงจากใต้ถุนกระทรวงแรงงานฯ

เสียงจากใต้ถุนกระทรวงแรงงานฯ
คุยกับ ธัญยธรณ์ คีรีถาวรพัฒน์ รองประธานสหภาพแรงงานไทรอัมพ์ ถามความคืบหน้าของการชุมนุม
ความยาว 19.45 นาที

Similar Posts