บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา Chupitchtv #4 : ประวัติศาสตร์ไล่ล่าคุณ

บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา: ประวัติศาสตร์ไล่ล่าคุณ (22 ก.พ. 2551)

* เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 “จำไม่ได้ ลืมไม่ลง”
* ประวัติ สมัคร สุนทรเวช ฉบับบาดแผล : บทบาทในการช่วยให้เกิดเหตุการณ์นองเลือด 6 ตุลา 19 โดยใจ อึ๊งภากรณ์และคณะ
* ธงชัย วินิจจะกูล : อย่าหยุดแค่นายสมัคร,

Similar Posts