บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา Chupitchtv #36 : หนึ่งปีปฏิวัติชายจีวร ไม่มีมิตรแท้ในอาเซียน

บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา: หนึ่งปีปฏิวัติชายจีวร ไม่มีมิตรแท้ในอาเซียน

* พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ: ปกป้อง เลาวัณย์ศิริ
* ผู้ประสานงานเครือข่ายสันติภาพเพื่อพม่า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

คณะตลกจากพม่า “ตีเลตี” ร่วมแสดง งานรำลึก 1 ปี ปฏิวัติชายจีวรที่เชียงใหม่
ความรุนแรงของรัฐกับการประท้วง: กรณีศึกษาไทยและพม่า เพื่อรำลึกถึงวาระครบรอบ 1 ปีของการปฎิวัติชายจีวร
ชุมนุมหน้าสถานทูตพม่า รำลึก 1 ปีปฎิวัติชายจีวร เรียกร้องสันติภาพเพื่อพม่า
รำลึกครบรอบ 1 ปี เหตุการณ์ปรามปราบการเดินขบวนประท้วงของพระสงฆ์และประชาชนในพม่า

อ่านเพิ่มเติม ได้ในหัวข้อ “สะกดรอยพม่า”

Similar Posts