บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา Chupitchtv #58 : การเมืองเรื่องยกทรง

บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา: การเมืองเรื่องยกทรง
คุยกับ วันเพ็ญ ประธานสหภาพแรงงานไทรอัมพ์ฯ และ บุญรอด เลขาสหภาพแรงงานไทรอัมพ์ฯ
ความยาว : 24.35 นาที

Similar Posts