บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา Chupitchtv #39 : 2 in 1 อเมริกาไม่ใช่ของเรา

บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา: 2 in 1 อเมริกาไม่ใช่ของเรา

* คุยกับ กัลยา เจริญยิ่ง ภาคความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอขอบคุณ:

* พี่ปุ่น พี่อ๋อง น้องโหน่ง และ น้องเอก ที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์ประกอบฉากและให้ความช่วยเหลือในการถ่ายทำ

Similar Posts