บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา Chupitchtv #42 : ธเนศวร์ เจริญเมือง : มาจากล้านนา

บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา: ธเนศวร์ เจริญเมือง : มาจากล้านนา
บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา
(ชู-พิด คิดตามวัน)

http://www.prachatai.com/tv/
http://www.chupitchtv.com

ธเนศวร์ เจริญเมือง : มาจากล้านนา

อ่านข่าวและบทความประกอบ:

สัมภาษณ์ “ธเนศวร์ เจริญเมือง”: มอง “การเลือกตั้ง” จากมุม “ท้องถิ่น”
สัมภาษณ์ ธเนศวร์ เจริญเมือง: “สังคมไทยยอมรับกติกา แต่ถ้ารัฐบาลผสมอ่อนแอ อะไรก็เกิดขึ้นได้”
ธเนศวร์ เจริญเมือง : ประชาธิปไตยแบบอารยะ (Civilized democracy)
พลเมืองเหนือ : “ธเนศวร์ เจริญเมือง” วิพากษ์ เชียงใหม่… เมืองในหมอกควัน

ผลงานของ : รศ.ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง

* มาจากล้านนา
* ๑๐๐ ปี การปกครองท้องถิ่น
* คนเมือง
* รัฐศาสตร์ที่ยังมีลมหายใจ

Similar Posts