บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา Chupitchtv #61 : มองนิติศาสตร์และนิติรัฐ ในสังคมอเมริกัน แล้วย้อนดูบ้านเรา

บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา: ChuPitchTV #61

มองนิติศาสตร์และนิติรัฐ ในสังคมอเมริกัน แล้วย้อนดูบ้านเรา คุยกับ อ.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย
ความยาว 39 นาที

Similar Posts