บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา Chupitchtv #54 : สันติภาพและการเลือกตั้งในอาเจะห์

บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา: สันติภาพและการเลือกตั้งในอาเจะห์

คุยเรื่อง “สันติภาพและการเลือกตั้งในอาเจะห์” กับอ.ดร.ชนินท์ทิรา ณ ถลาง คณะรัฐศาสตร์ มธ. และ อ.อรอนงค์ ทิพย์พิมล คณะศิลปศาสตร์ มธ.

Similar Posts