บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา Chupitchtv #76 : วิภาษวิธีกับขบวนการเสื้อแดงจากใจ อึ๊งภากรณ์

บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา เทปนี้คุยกับใจ อึ๊งภากรณ์ ถึงประเทศเยอรมัน ถึงเรื่องมุมมองต่อขบวนการประชาธิปไตยของประชาชนอิยิปต์เปรียบเทียบกับการเคลื่อนไหวคนเสื้อแดงในเมืองไทย และความแตกต่างของการขยายพื้นที่ประชาธิปไตยในสังคมที่ไม่มีขบวนการแรงงานเข้าร่วมอย่างประเทศไทย ต่างกับประเทศอื่นๆ อย่างอิยิปต์หรือแม้แต่ในกรีซอย่างไร

เนื่องจากคลิปวิดีโอรายการบ้านเมืองไม่ใช่ของเราที่ท่านชมอยู่เดิมในหน้าเว็บนี้มีความผิดพลาดทางเทคนิค ซึ่งทางทีมงานจึงได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วและเนื่องจากมีท่านผู้ชม คือคุณ Uchane Cheangsan และท่านผู้อ่านกรุณาให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับชื่อตอน โดยชี้แนะว่าคำว่า “วิพากษ์วิธี” นั้นที่ถูกต้องควรจะเป็น “วิภาษวิธี” ซึ่งทางผู้จัดรายการและทีมงานได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วด้วยเช่นกัน จึงเรียนขออภัยในความผิดพลาดและขอขอบคุณมาในโอกาสนี้

ความยาว 30.07 นาที

Similar Posts