บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา Chupitchtv #41 : ประชาธิปไตยชาวบ้าน (คุยกับแคทธารีน บาววี่)

บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา: ประชาธิปไตยชาวบ้าน (คุยกับแคทธารีน บาววี่)

บทความของ อ.แคท

Vote Buying and Village Outrage in an Election in Northen Thailand
Standing in the shadows

ขอขอบพระคุณ

* อาจารย์แคท สำหรับเครื่องแต่งกาย
* และดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร สำหรับคำแนะนำในการเตรียมคำถาม

Similar Posts