บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา Chupitchtv #8 : ทุนนิยมของ “ปลื้ม” และ “รสนา”

 

บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา: ทุนนิยมของ “ปลื้ม” และ “รสนา”

– หมัดต่อหมัด ปลื้ม VS รสนา วิวาทะว่าด้วย ส.ว. คนกรุงเทพฯ ทำแทนคนกรุงเทพฯ ไม่ได้
– ใครบอกว่าประชาธิปไตยพม่ากับไทยเทียบกันไม่ได้
– อ่านเพิ่มเติม
o Burmese junta tells US envoy Gambari where to go – Supalak Ganjanakhundee
o SPDC Spoke Authoritative Team meets Special Advise
– ประชาธิปไตยที่มีหัวใจ

Similar Posts