บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา Chupitchtv #12 : ลับ ลวง พราง 2 – คู่มือต้านรัฐประหาร !

บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา: ลับ ลวง พราง 2 – คู่มือต้านรัฐประหาร !

* บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา (ชู-พิด คิดตามวัน) – พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ บก.ลายจุด สมบัติ บุญงามอนงค์ แกนนำคนสำคัญเครือข่าย 19 กันยา ต้านรัฐประหาร
* แถลงการณ์ เครือข่าย 19 กันยาฯ “การสร้างประชาธิปไตยทีเริ่มต้นจากการทำลายล้างประชาธิปไตย” ข่าวที่เกี่ยวข้อง
o ด่วน! เว็บไซต์ 19sep.org ถูกไอซีทีสั่งปิดแล้ว!!!
เข้าไม่ได้อีกครั้งหนึ่ง www.19sep.net,
ปิดทุก ISP ในเมืองไทย เหตุเข้า www.19sep.net ไม่ได้,
แล้วเธอก็กลับมา เว็บไซต์ 19sep
ประมวลเหตุการณ์ บก.ลายจุด ถูกทหารรวบตัวที่เชียงราย (ดูภาพประกอบ :thaipeoplepress.com)
ปล่อย “บก.ลายจุด” แล้ว
* บก.ลายจุดเผยสอบเครียดถูกถาม “รู้ไหมกฎอัยการศึกมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต”
* สัมภาษณ์สุดท้าย “สมบัติ” ก่อนสู่เรือนจำ : ว่าด้วย เกมปาเป้ากับกฎอัยการศึก

Similar Posts