บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา Chupitchtv #67 : แดงทั้งล้านนา !!!

แดงทั้งล้านนา !!!
คุยกับ รศ.ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง คณะรัฐศาสตร์ ม.เชียงใหม่ (อีกครั้ง)
ความยาว 27 นาที

Similar Posts