บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา Chupitchtv #14 : ปฏิรูปสื่อ..ดับร้อนสังคมไทย..

บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา: ปฏิรูปสื่อ..ดับร้อนสังคมไทย..

* ปฏิรูปสื่อ..ดับร้อนสังคมไทย.. บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา (ชูพิดคิดตามวัน) พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ สุภิญญา กลางณรงณ์
* อดีตเลขาธิการ คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ (คปส.)

Similar Posts