บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา Chupitchtv #15 : สิทธิมนุษยชน กับความเห็นที่แตกต่าง

* เทปบันทึกงานเสวนา “สิทธิมนุษยชน กับความเห็นที่แตกต่าง” วันที่ 2 พฤษภาคม 2551 จัดโดยสถาบันสันติประชาธรรม ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ โดย ประวิตร โรจนพฤกษ์
* อ่านรายละเอียดภายในงานทั้งหมดได้ที่ เสวนาวิชาการ : “สิทธิมนุษยชน กับความคิดเห็นที่แตกต่าง”

Similar Posts