บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา Chupitchtv #11 : ตุลา(การ)ภิวัฒน์

บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา: ตุลา(การ)ภิวัฒน์

* ชู-พิด ระลึกถึง วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ เสียชีวิตครบ 100 วัน
“สมัคร” อัดโหร คมช. หน้าไม่อาย หลังทำนายจะหนีบ ผบ.ทบ.ทำปฏิวัติ
ธีรยุทธ บุญมี: ตุลาการภิวัตน์กับการรอมชอมในสังคมไทย ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ บันทึกการนำเสนอความเห็นทางการเมือง ของธีรยุทธ บุญมี 2541-2551 (รายละเอียดทั้งหมด)
* วิพากษ์ตุลาการภิวัฒน์ : วรเจตน์ ภาคีรัตน์: ว่าด้วยมาตรา 1 “อำนาจเป็นของปวงชนชาวไทย”

Similar Posts