บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา Chupitchtv #49 : การขยายตัวมากขึ้น ของความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ของสังคมไทย

บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา: การขยายตัวมากขึ้น ของความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ของสังคมไทย

คุยกับ อ.ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์
นักวิชาการอาคันตุกะ แห่งศูนย์เศรษฐศาสตร์แรงงาน มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เมืองเบิกลี่ย์ และ
นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ออสเตรเลีย

Similar Posts