บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา Chupitchtv #50 : ‘เล่น’ การเมืองแบบประชาธิปัตย์

บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา: ‘เล่น’ การเมืองแบบประชาธิปัตย์

คุยกับ Dr. Marc Askew
อาจารย์ มาร์ก แอสคิ้ว
มหาวิทยาลัย เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

เอกสารประกอบ:

Performing Political Identity: The Democrat Party in Southern Thailand: by Marc Askew (in Amazon.com)

Similar Posts