บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา Chupitchtv #55 : Prem’s Politics (การเมืองยุคพลเอกเปรม)

บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา: Prem’s Politics (การเมืองยุคพลเอกเปรม)

Pitch Pongsawat talk with Prof. Kevin Hewison, Department of Asian Studies Director, Carolina Asia Center, University of North Carolina, USA

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

‘พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์’ สัมภาษณ์ ‘ศ.เควิน ฮิววิสัน’ : จากการเมืองยุคเปรม ถึงประชาธิปไตยสมัยทักษิณ

Similar Posts